เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์

เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์, Radiator,


แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.


เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์ ดูเพิ่มเติม click

 

เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์

พลังงานความร้อนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อนำไปใช้งานนั้น เกิดจากการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นั้นมีมากแต่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลน้อย ความร้อนส่วนใหญ่จะสูญเสียไปโดยการถ่ายเทความร้อนไปที่เสื้อสูบฝาสูบ ลกสูบ และลิ้น ดังนั้น ถ้าหากชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้รับการระบายความร้อนที่ดีและเพียงพอแล้วจะทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายและก่อใหเกิดอันตรายได้ การระบายความร้อนในเครื่องยนต์จึงมีความสำคัญเพราะถ้าหากว่ามีการระบายความร้อนน้อยเกินไปเครื่องยนตจะร้อนมาก ชิ้นส่วนต่างๆอาจจะชำรุดแตกเสียหาย ลูกสูบและลิ้นอาจจะไหม้ เครื่องยนต์อาจจะเกิดการน๊อคและระบบหล่อลื่นจะทำงานได้ไม่ดี แต่ถ้าหากมีการระบายความร้อนมากเกินไป เครื่องยนต์จะเย็น ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

การระบายความร้อนแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ

1. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

2. ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว

การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooling System)

ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กสูบเดียว โดยการใช้อากาศที่ผานเครื่องยนต์เป็นตัวรับความร้อนที่ระบายจากเครื่องยนต์เสื้อสูบและฝาสูบจะออกแบบให้มีลักษณะเป็นครีบเพื่อเพิ่มเนื้อที่การระบายความร้อนให้กับอากาศ อาจจะมีพัดลมติดอยู่ตรงล้อช่วยแรง และมีแผ่นโลหะบังคับทิศทางลมให้ผ่านบริเวณ ตัวเครื่องเพื่อที่จะให้การระบายความร้อนดีขึ้น

ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling System)

ส่วนใหญ่อาศัยน้ำรับความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องยนต์และใช้อากาศรับความร้อนจากน้ำ ทำให้น้ำเย็นลง แล้วให้น้ำเย็นนั้นไหลกลับไปรับความร้อนจากเครื่องใหม่ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนั้นสามารถควบคุมอุณหภูมิด้วยเครื่องยนต์ได้ ดีกว่าและช่วยให้เครื่องยนตเย็นเร็วกว่าระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ABSOLUTE Radiator ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นมาก หลายครั้งเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเครื่องขนาดเท่ากันเมื่อนำมาใช้ที่ประเทศไทยแล้วพบว่ามีขนาดเล็กเกินไป ส่งผลให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

Coil : Copper Tybe / Aluminium Fin

Frame : Steel  with Epoxy Coating

Fan :  Max operating temp. 75 C; IP55

ABSOLUTE Radiator ผลิตในประเทศไทย หมดปัญหาในเรื่องอะไหล่และบริการ

เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/ 

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด
เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจรในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ, วิจัยและพัฒนา, ผลิตและประกอบ รวมถึงการขายและบริการ
ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) สำหรับทำน้ำร้อน และเครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงานชิลเลอร์ (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absolute  และเป็นตัวแทนจำหน่าย Heat Exchanger แบบแผ่นเพลท (Plate Heat Exchanger) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mueller  และ Kaori ซึ่งได้รับความไว้วางใจ ในคุณภาพและการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา

เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของบริษัทใช้หลักการทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้กับที่ที่ต้องการ จะช่วยประหยัดไฟกว่าการใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) 3-4 เท่า และยังได้พลังงานสะอาด ช่วยลดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายเครื่องลดความชื้นแก๊ส (Gas Dryer / Dehumidifier) ในโรงไฟฟ้าชีวภาพ และ Absorption Chiller ซึ่งผลิตในประเทศไทยอีกด้วย

ผลิตและติดตั้งระบบซิลเลอร์, รับวางระบบซิลเลอร์, รับวางระบบทำความเย็นแบบซิลเลอร์ , แก้ไขปัญหาระบบ Chiller เครื่องระบายความร้อนเครื่องยนต์ , งานระบบซิลเลอร์อุตสาหกรรม , ออกแบบติดตั้งระบบ Chiller , งานระบบระบายความเย็น , ตรวจสอบวัดผลระบบ Chiller , Air Chiler System , วางงานระบบชิลเลอร์ครบวงจร

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นการพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงสถานที่ทำงาน เพื่อทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อันจะทำให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ-บริการเด่น เน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” อันเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา

สนใจติดต่อ


แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.


232/2 หมู่4 ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290


เบอร์โทรศัพท์ 0-2084-5124, 0-2425-0855


เบอร์โทรสาร 0-2425-0598


http://advancethermo.thailandpocketpages.com


http://www.advancethermo.com


Email: info@advancethermo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *